Интелигентни електромери

Отлично качество на разумна цена

Висококачествени трифазни електромери за двупосочно измерване на електрическата енергия, съобразени с изискванията на ЕС за качество на измервателните изделия.
Голям и удобен дисплей с подсветка.
Възможност за включване в система за енергиен мониторинг
 

Характеристики

 • Трифазно измерване
 • Монтаж на DIN шина (DIN43880)
 • IEC62053-21/22 Клас 1.0/0.5S
 • Измерване на активната енергия в двете посоки
 • Измерване на реактивната енергия в двете посоки
 • Текущи стойности на ток, напрежение, фактор на мощността, честота, активна мощност, реактивна мощност и пълна (привидна) мощност
 • Изолиран импулсен изход (DIN43864)
 • LCD дисплей с подсветка и разделителна способност 8 цифри, 6 преди десетичната точка и 2 след нея
 • Отчет без външно захранване
 • Директно мерене до 100 А, индиректно мерене 1.5(6) А
 • Възможност за избор между 27 предефинирани токови трансформаторни съотношения
 • Сериен интерфейс RS 485 и възможност за отдалечен отчет чрез протокол modbus
 • IR порт
 • Програмируем чрез бутон на лицевия панел
 • Защита на паметта (EEprom)
 • СE марка